BEDEN Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak açılımı gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerin bu bölümleri 4 yıl süreli olarak lisans eğitim veren kurumlardır. Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek, çağdaş ve dönüşümcü öğretmen, antrenör, yönetici ve eğitmenlerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde kaliteli, işgücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük eden ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen profesyoneller yetiştirilmektedir.