Polis Meslek Yüksekokulları,  iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini Polis memuru olarak yetiştiren Polis Akademisi kurumlarıdır. Öğrencileri polis okullarından mezun olduktan sonra ön lisans mezunu statüsünde değerlendirilirler.