Beden Eğitimi Öğretmenliği: Ülkemizde spor alanında nitelikli öğretmenler yetiştirmek üzere eğitim verilen bölümdür. Beden Eğitimi Öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaokullarda, lise kategorisinde ve üniversitelerde çalışabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim alarak üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan müfettişlik sınavlarına katılıp kazanılması taktirde müfettiş olarak görev yapabilirler. Özel sektörde ise çeşitli spor salonlarında, aerobik ve fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilirler.

Antrenörlük Eğitimi : Sporun artık günümüzde büyük bir endüstri haline gelmesi alanında uzman kişilere duyulan ihtiyacı da artırmıştır. Bu bağlamda alanınızda uzman eğitim verecek kişiler yetiştirmek üzere antrenörlük eğitimi bölümü bulunmaktadır. 4 yıl süreli olarak lisans eğitimi verilen ve antrenör unvanı ile mezun olunan bir bölüm olarak tanımlanmaktadır. Antrenörler sporun her evresini, antrenman metot ve süreçlerini, teknik ve taktik çalışmaları, spor psikolojisi ve motivasyon süreçlerini en iyi şekilde bilen ve uygulayan bireyler olarak tanımlanmaktadır. Sporcuyu tüm fiziki ve psikolojik şartlara her daim hazır tutan, gerekli moral motivasyonu sağlayan, teknik ve taktik açıdan yeterli hale gelmesini sağlayan kişilerdir.

Spor Yöneticiliği : Sporun bilimsel olarak yönetilmesini, spor organizasyonlarını, spor alanlarını, ülkede sporun gelişmesine yönelik projeleri ortaya çıkaracak, kamu ve özel sektörde ülkemizdeki spor yönetiminin her evresini bilimsel olarak öğretip geliştirmeyi hedefleyen ve bu alanda 4 yıl süreli olarak lisans eğitimi veren bölüm olarak tanımlanmaktadır. Spor yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, uygun hizmet birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısında değişik düzeylerde yönetici, spor eğitim uzmanı ve sportif eğitim uzmanı olarak görev almaktadır. Ayrıca özel spor salonları, fitness merkezleri ve benzer işletmelerin kuruluşlarında ve işletilmesinde, spor organizasyonlarında, toplumda gerçekleştirilecek sportif faaliyetlerde görev almaktadırlar. 

Rekreasyon Eğitimi: insanların zorunlu olarak yaptıkları işlerden arta kalan zaman dilimlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, insanları harekete geçirmek, pasif ve hareketsiz bir yaşam süren insanları canlandırmak, tembellikten uzaklaştırarak daha aktif bir yaşam sürmesini sağlayarak bireyin bedensel ve ruhsal olarak enerjik ve zinde olmasını gerçekleştiren ve bu olayların tümünü sportif ve re kreatif anlamda yapabilen, yönetebilen tüm yaş kategorilerine uygun şekilde planlayan ve sunulmasında görev alan kişileri yetiştirmek üzere 4 yıl süreli olarak lisans eğitimi veren kurumlardır. İletişim becerileri güçlü, değişen dünya koşullarını teknolojiyi takip edebilen ve bunları re kreatif olarak sunabilen kişiler rekreasyon eğitmenleri ve uzmanları olarak karşımıza çıkmaktadırlar.